Katılım esaslı ilk sürdürülebilirlik yatırım fonu

Sürdürülebilirlik sadece çevresel bir yaklaşım gibi algılansa da aslında ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutların tamamını barındıran bütünsel bir yaklaşımdır. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tüm boyutların dengeli bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir.

Çevresine duyarlı şirketlere yatırımı baz alan Sürdürülebilirlik Yatırım Fonu, çevresini ve dolayısıyla geleceğini düşünen yatırımcılara yeni bir imkân sunuyor.

Sürdürülebilirlik fonunda ESG kriterlerine uygun olarak, çevreye, topluma ve kurumsal yönetime önem veren şirketlerin hisselerine ve kira sertifikalarına yatırım yapılıyor. Yatırımcılar da bu fona yatırım yaparak getiri elde etmenin yanında çevreye ve topluma faydalı modellere finansman sağlayarak katkı sunmuş oluyor.

STOPAJ AVANTAJI DEVAM EDİYOR

Sürdürülebilirlik fonuna 30 Haziran 2023 sonuna kadar yatırım yapılması halinde stopaj istisnası avantajı bulunuyor.