DASK Nedir? Neden Yaptırmak Gerekir?

Ülkemiz bir deprem kuşağı içinde yer almaktadır. Mal ve can kaybı gibi riskleri her an taşıyor olması DASK yaptırmayı zorunlu kılmaktadır. 27 Aralık 1999 tarihinde TC Resmi Gazete’de yayınlanması ile yaşama geçen DASK ya da bilinen diğer ismi ile zorunlu deprem sigortası ise bu farkındalığın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

 Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısa yazılımıdır. DASK’ın en temel görevi devletin özel sigorta şirketleri ile işbirliği içinde oluşturduğu deprem teminat sistemini düzenlemek ve denetlemektir. Ülkemizde tüm gayrimenkul sahiplerinin yaptırmakla yükümlüdür. Zorunlu deprem sigortası olarak anılan DASK poliçesi ise diğer konut sigortaları ile birbirini tamamlayıcı niteliktedir. İlgili kurumlar tarafından gayrimenkul kriterleri kapsamında DASK hesaplama işlemi yapılmaktadır. Gayrimenkul sahibi tarafından her yıl düzenli olarak ödenmektedir. DASK’ın yapısını inceleyelim.

  • Zorunlu deprem sigortası poliçesi devlet tarafından yapılması kılınan zorunlu bir sigorta çeşididir. Her yıl yenilenmesi de zorunludur.
  • Gayrimenkulünüzü kiraya vermek. Doğalgaz, su ve elektrik sağlamak için düzenli olarak yaptırmanız ve belirlenen primleri ödemeniz gerekir.
  • Zorunlu deprem sigortası poliçesi sadece binaya gelecek zararları karşılayacak kapsamda düzenlenir. Eşyaların ve bina içinde yaşanacak diğer değerlere ait hasar riskini üstlenmez.
  • Poliçe deprem nedeni ile oluşan zararları karşılar. Bunların içine; deprem kaynaklı yangın, yer kayması, infilak ve tsunami dahil edilmiştir.
  • DASK ev sigortası fiyatları her yıl düzenli olarak açıklanan metrekare birim fiyatına göre düzenlenmektedir.
  • Konutların azami teminat değeri veya risk oluşturması durumunda alınacak en yüksek tazminat bedeli, tavan değer ile sınırlandırılmıştır.
  • Deprem sigortası hesaplama ise her yıl ilan edilen bölgesel katsayılara göre düzenlenmektedir.

DASK İçin Nereye Başvuru Yapılmaktadır?

DASK poliçesi yaptırmak oldukça kolay bir işlemdir. Gayrimenkullerinizi dolayısı ile ailenizi ve yakınlarınızı güvence altına almak için zorunlu deprem sigortası yapmak üzere en yakın sigorta acentesine ya da banka şubesine giderek sigorta için gerekli belgelerle başvuru yapabilirsiniz. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes DASK poliçesinden faydalanabilmektedir.

Faizsiz bankacılık ve katılım sigortacılığı kapsamında da zorunlu deprem sigortası işlemlerinden faydalanabilirsiniz. Faizsiz katılım sigortacılığı ürünlerinden biri de zorunlu deprem sigortasıdır. DASK, deprem ve deprem sonrası oluşma ihtimali olan; yangın, infilak, tsunami ve yer kayması sonucu ortaya çıkacak hasarlara karşı korumaktadır. Poliçenizde belirlenmiş teminatlar doğrultusunda gayrimenkulü güvence altına almayı sağlar. Katılım sigortacılığında temel olarak oluşturulan fonlarla mağdur olan bireylerin mağduriyetini karşılamak üzere toplumsal bir refah oluşturmayı hedefleyen, dayanışma esaslı bir sistem uygulanmaktadır.

Katılım, en kısa haliyle “İslami sigorta” ya da “Faizsiz Sigorta” olarak karşılık bulur. Ülkemizde bu kavramların karşılığı Katılım Sigortacılığı olarak düzenlenmiştir. Katılım Sigorta sistemi olarak da bilinen bu sigortacılık çeşidi, yardımlaşma ya da karşılıklı sigorta işlemi şeklinde ifade edilmektedir. Yardımlaşma sigortası; birbirinden farklı kişilerin birleşerek, içlerinden birinin maruz kalacağı felaketin hasarını karşılamak üzere yaptıkları bir yardımlaşmadır. Bu yardımlaşma ilkesi çerçevesinde bireyler seçtikleri ve havuza katıldıkları sigorta kapsamında fayda sağlar.

Katılım sigortacılığı ürünlerini incelemek üzere seçtiğiniz kurumlardan hem sigortanın kapsamı hem DASK ev sigortası fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz. Böylece katılım sağlayacağınız kurumu belirlersiniz. DASK, olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden güvenle devam edebilmelerini amaçlar. DASK’ın “Deprem geçecek, hayat devam edecek…” sloganı ile yola çıktığı bilinmektedir. DASK her sene inşaat maliyetlerindeki artış oranına göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. Bütün yapı türlerinde DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren 268 Bin TL olarak belirlenmiştir.