Eşya Sigortası Neyi Kapsamaktadır?

Faizsiz bankacılıkta katılım ya da tekafül sigortacılığı olarak kullanılan tanım, ülkemizde katılım sigortacılığı olarak bilinmektedir. Faizsiz sigorta, İslami sigorta gibi tanımları da vardır.  Eşya sigortası ise sigorta türlerinden bir tanesidir. Genel katılım kapsamı içinde yer alır.

Arapça kökenli olan ‘tekafül’, karşılıklı garanti vermek, birbirine kefil olmak, anlamını taşır. Faizsiz bankacılıkta, sigortalıların karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma maksadı bulunmaktadır. Toplanan katkı paylarının riske maruz kalan kişi tarafından kullanılması için tasarlanmış bir sigortadır. Katılım sigortacılığında katılımcıların gönüllülüğü esastır. Katılım sigortacılığının temel amacı katılımcıların zararının tazmin edilmesi için yapılan yardımlaşmadır. Bu sistemde toplanan tüm para, yardımlaşma sandığı olarak bilinen prim havuzunda birikir. Üye olan kişiler yani poliçe sahiplerinden riskli durumda olanların zararları, bu havuzdan karşılanmaktadır. Üç çeşit katılım ürünü bulunmaktadır. Bunlar; genel katılım, aile katılım ve Re katılımdır. 

Eşya sigortası bunlardan genel katılım kapsamı içinde yer alır. Genel katılım; kurumların ya da bireylerin genel olarak karşılaştıkları yangın sigortası, işçi sigortası gibi riskleri kapsamaktadır. Aile Katılım;  bireylerin ya da kurumların uzun vadede korunmasına yönelik hazırlanmış bir üründür. Örnek olarak; sağlık planları, eğitim, kaza, evlilik, hac ve umre gibi durumlar için yapılmakta olup vade süresi 10 yıldan 40 yıla kadar değişiklik göstermektedir.

Re Katılım ise katılım şirketlerinin, katılımcılarının karşılaştığı zararları büyük oranda karşılama talepleri riskine karşı, Katılım şirketlerini koruma altına almaya yönelik yapılan bir üründür. Katılım reasüransı olarak bilinmektedir. Katılım Sigortacılığı sisteminde toplanan katkı primleri bağış olarak kabul edilmektedir. Bu bağışlar, dönem sonlarında değerlendirmeye alınmaktadır. Dönem sonunda, fondan o dönemdeki; hasar ödemeleri, aracı komisyon ödemeleri, vekalet ücretleri, reasürans giderleri, yatırım masrafları ve sigortacılık işlemleri gibi tüm giderler düşüldükten sonra fazla bakiye vermesi durumunda, bu tutar o dönemde yer alan katılımcılara katılım paylarına göre belirli matematiksel hesaplamalar dahilinde dağıtılmaktadır. Bu işlemin her dönem sonunda düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Eşya Sigortası Nedir?

Eşya Sigortası; eviniz için özenle seçerek satın aldığınız eşyalarınızda, teminatlarınız kapsamında yer alan risklerin meydana gelmesi durumunda maddi zarara uğramanıza engel olur. Konut eşya sigortası kapsamında; deprem, yangın, yıldırım, hırsızlık, sel ve su baskını, fırtına gibi doğal afetler yer alır. Bunun yanında terör olayları, grev gibi olağan dışı yaşanan olaylar sebebiyle zararlar da teminat kapsamında yer alır. Eşya sigortası, konut ya da iş yeri fark etmeksizin bir güvenlik çemberi olarak düşünüldüğünde sadece eşyalarınızı değil evinizi, sevdiklerinizi ve hatta komşularınızı bile içine alır.

Katılım sigortacılığı kurumları, eşya sigortasıyla birlikte sundukları destekleyici hizmetler sayesinde yaşanan hasar sonucu ortaya çıkan diğer ihtiyaçlarınızı da karşılamayı hedefler. Bunlar; tesisat ve elektrik gibi sorunların tamiratı gibi geniş bir yelpazeyi kapsar. Eşya sigortası ile eşyalarınız ortaya çıkabilecek risklere karşı güvence altına alınmalıdır. Risklerin gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarınız ise nakit olarak karşılanmalıdır. Faizsiz sigortacılık sisteminde bu yardım, yardımlaşma sandığı olarak bilinen prim havuzundan yapılmalıdır. Katılım bankacılığında eşya sigortası, tekafül sistemine göre sigortalıların karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma amacı ile bir araya gelmesini ve toplanan katkı paylarının riske maruz kalan kişi tarafından kullanılmasını hedefleyen bir sistemdir. Faizsiz sigorta sisteminden faydalanmak isteyen, islami koşullara uygun olacak şekilde yardım almayı tercih eden katılımcılar tarafından sıklıkla kullanılan bir seçenektir.