Finansman Nedir? Oranı Nasıl Hesaplanır?

Finansman nedir sorusuna yanıt olarak, ihtiyaç duyulan fonların sağlanması denenmektedir. Finansman hepimizin gündelik yaşamda çok sık duyduğumuz bir kelimedir. Bir işletmenin sahip olduğu aktifler ile diğer harcamaları için gerekli olan kaynağı sağlama işidir. Aynı zamanda kişilerin giderlerini karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğu parayı temin etmelerine denir. Finans; harcamalar için yararlanılacak olan para, fon, kaynak olarak adlandırılır. Bu nedenle de giderler için ihtiyaç duyulan paranın temin edilebilmesi kavramı yerine finansman sağlanması terimi de sıklıkla kullanılmaktadır. Her iki terim arasında da kavramsal anlamda bir fark bulunmamaktadır.

Finansman Ne Demek?

Kamu alanında ortaya çıkan finansman ihtiyaçları emisyonlar, dış borçlanmalar ve menkul kıymetlerin ihracı gibi bir takım kaynaklardan elde edilmektedir. Ancak işletmelerin finansman ihtiyaçlarını ise banka kredileri ile sağlamaktadır. Finansman ihtiyacının karşılanması için pek çok alternatif bankacılık işlemi vardır. Bunlardan bir tanesi de faizsiz bankacılık, diğer bilinen adıyla katılım bankacılığıdır. Faizsiz bankacılıkta müşterilerden toplanan fonlar, şirketlerin çeşitli projelerine fon sağlamak üzere kullanılmaktadır. Bu projelerden elde edilen kâr ya da zarar vade sonunda yatırdıkları fon oranlarına göre müşterilere bölünerek dağıtılmaktadır.

Klasik bankacılık sisteminden ayrı tutularak tercih edilmesinin sebebi, yatırım yapılan aracın faiz içermemesidir. Faizsiz bankacılıkta finansman talebinde bulunan müşteriye banka tarafından vekalet verilmektedir. Müşteri almak istediği malı banka adına satın alır. Alınan finansman desteğinin geri ödemesi anlaşılan kar ve vade ile gerçekleşmektedir. Bu ticaretten ortaya çıkan kar ve zarar katılım hesap sahiplerine payları oranında dağıtılmaktadır.

Kar payları genellikle mevduat bankaları sistemindeki faiz oranlarıyla yakın olarak hesaplanmaktadır. Bu durumun en önemli sebebi katılım bankalarıyla diğer bankaların aynı piyasa üzerinde rekabet halinde olmasıdır. Bu sebeple kar oranları diğer bankalardan farklıdır. Faiz oranları göz önüne alınacak şekilde hesaplanır. Kar ile faizi birbirinden ayıran en önemli fark; pay dönem sonunda belli olur. Faiz ise vade başında belli olur.

Kar payı bankanın karına bağlıdır. Banka az ya da fazla kar ederse buna göre müşteri kar payı alır. Zarar ederse zarara da katlanması gerekir. Finans ihtiyacınızı faizsiz teklif veren tek bir site ile hızlı ve güvenli bir şekilde karşılayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken siteyi tıklamak ve istediğiniz tüm cevaplara anında yanıt almaktır. Birçok kişinin aklını karıştıran konulardan biri de finansman oranı hesaplamalarıdır. Finans oranı nasıl hesaplanmaktadır, inceleyelim.

Finans Oranı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Finansman hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanların en çok araştırdığı konulardan biri de finansman oranı hesaplamadır. Oran matematiksel anlamda öz sermayenin kısa vadeli yabancı kaynaklar ile uzun vadeli yabancı kaynakların toplamına bölünerek ortaya çıkan bir hesaplamadır.

Finans oranın 1’den büyük olması tercih edilmektedir. Finansman Oranı 1’den düşük olursa, işletmenin sermayedar kişilerden çok dış kaynakların etkisi ile finanse edildiği bilgisi ortaya çıkar. Tabi bu durumda istenilen bir tablo değildir. Finans oranının 1’den büyük olması halinde şirketin öz sermayesinin çok güçlü olabilmektedir. Bu durumda çok daha sağlıklı bir finans yapısına sahip olduğu anlamı ortaya çıkar.

Şirketin herhangi bir karışıklıkta yaşayacak olduğu finansal şok ya da mali yükümlülük olabilmektedir. Ancak şirketin sahip olduğu yükümlülüklerini ödeme konusunda daha sağlıklı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu durumda eğer finansman oranları 1’den büyük olabilmektedir. Burada çıkarılacak olan sonucu şu şekilde sıralamak doğru olacaktır.

1- İşletmenin finansal açıdan çok yüksek bir dış bağımlılığa sahip olmadığı sonucu ortaya çıkar.

2- İşletmenin öz kaynaklarının oldukça güçlü olduğu bilgisi göze çarpar.