İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

İsteğe bağlı sigorta nedir? Sorusuna öncelikle yanıt verelim. Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek şartıyla uzun vadeli sigorta olmasıdır. Ayrıca genel sağlık sigortasına tabi olmaları şeklinde de söylenmektedir. Bu sigorta çeşidinden yararlanan bireyler, uzun vadede belli koşulları yerine getirmeleri gerekir. Böyle bir durumda yaşam boyunca tüm sigorta yardımlarından yararlanma hakkını elde etmektedir.

İsteğe bağlı sigorta, hiçbir kurumda sigortalı olarak çalışmıyor olmasına rağmen prim ödemesini kendisi yaparak, kişilerin uzun vadeli sigorta koşullarına ve diğer sigorta çeşitlerine katılmasını sağlar. Kişiye bağlı sigorta, sigorta olanağı sağlayan bir iş yerinde çalışmaması gerekmektedir. 4/a kapsamındaki sigortalılardan olup ayda 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayan kişiler için uygundur. Aynı zamanda herhangi bir şekilde mecburi olarak sigortalı olma zorunluluğu bulunmamalıdır. Kişilerin de primlerini kendilerinin ödemesiyle genel sağlık sigortasının sunduğu her türlü imkandan yararlanma imkanı tanımaktadır.

Ödenen bu primlerle emekli olma fırsatına da sahip olursunuz. İsteğe bağlı sigortalar birçok banka aracılığı ile ödenebilir. Bunlardan bir tanesi de faizsiz bankacılık sistemin dahil olarak yapılan ödemelerdir. Katlım bankacılığı olarak yürütülen işlemler faizsiz sigortacılık esaslarına göre hareket eder. Bu konuda faizsiz teklif veren tek bir site aracılığı ile kapsamlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Site hızlı ve güvenli bir hizmet almanızı sağlar. İsteğe bağlı sigorta nedir? İsteğe bağlı sigortanın ödemelerini hangi kurum aracılığı ile yapabilirim? Gibi sorularınıza bir tıkla ulaşabilirsiniz. İsteğe bağlı sigorta şartları yasa kapsamında oluşturulmuştur. Buna göre isteğe bağlı sigortanın kapsamına girebilme şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

  • 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
  • Türkiye’de ikamet edenler için geçerlidir.
  • Yasa kapsamına göre sigortalı olma zorunluluğu bulunacak şekilde çalışmamak şartı aranır.
  • 4/a kapsamındaki sigortalılardan olmanın yanında ayda 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak gerekir.
  • Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmalı gibi şartları kapsar.
  • Bu kapsamda yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları isteğe bağlı sigortalı olma imkanından yararlanamaz. 

İsteğe Bağlı Sigorta Primi Nedir?

İlk kez istek üzerine sigortalı olmak için işlem yapacak olanlar, e-devlet üzerinden ya da “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgah adreslerindeki SGK ünitelerine başvurmaları gerekir. Yeniden isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin ise talep dilekçesi ile müracaat etmeleri şartı aranmaktadır. 

SGK uygulamalarına göre; adi posta ya da kuruma doğrudan yapılan başvuru ve bildirimlerde, başvuru ya da bildirimin kurumun gelen evrak kayıtlarına ulaşma tarihi baz alınmaktadır. Taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT ile yapılan başvuru ve bildirimlerde ise başvuru ya da yapılan bildirimin postaya ya da kargoya verildiği tarih kabul edilir. Başvurular tamamlandıktan sonra isteğe bağlı sigortaların primleri kişiye bildirilmektedir.

İsteğe bağlı sigorta primlerinin hesabı ise; prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas kazancın %32’si olarak belirlenmektedir. Bunun %20 si MYÖ, %12’ si genel sağlık sigortası primi olarak ayrılmaktadır. Ay içindeki çalışması 30 günün altında olan kişiler öncelikle dahildir. Daha sonrasında kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan kişiler sisteme katılabilmektedir. Ay içindeki çalışmasını 30 güne tamamlamak üzere isteğe bağlı sigortalı olan kişiler, işsizlik sigortası kapsamında da yer almaktadır. Bu da prim oranları toplam %35 olarak hesaplanmaktadır. İsteğe bağlı sigorta primi 2021 yılı için;

Günlük kazanç alt sınırı 119,25 TL ve aylık kazanç alt sınırı 3.577,50TL olarak belirlenmiştir.

Günlük kazanç üst sınırı 894,38 TL ve aylık kazanç üst sınırı 26.831,40 TL olarak belirlenmiştir.