Neden DASK Yaptırmalıyım?

DASK yaşadığınız ev ya da binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik hazırlanmış teminat sistemidir. Doğal afetlerin ne zaman ve ne şekilde yaşanacağını tahmin etmek ne yazık ki mümkün değildir. Bu sebeple karşılaşılabilecek her türlü doğal afete karşı yapılması gereken tedbirli olmaktır. Bu durumu ülkemiz için düşündüğümüzde, ülkemizin deprem ülkesi olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu sebeple en sık rastlanılan doğal afet deprem olarak karşımıza çıkıyor. Geçmiş yıllarda yaşanan depremlere baktığımızda, doğal afetten kaynaklı çok maddi ve manevi hasarlar ortaya çıkmıştır. Buna karşı alınan pek çok önlemden bir tanesi, zorunlu deprem sigortasıdır. DASK, her ev için yapılması gereken zorunlu bir sigorta çeşididir.

1999-Gölcük Depreminden sonra 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur.

DASK “Deprem geçecek, hayat devam edecek” yaklaşımından yola çıkarak, deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini amaçlar. Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta şirketleri, bunlara bağlı acenteler ve banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırırken uyguladığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı hedefler.

Sigortalandırma faaliyetlerini, kamuoyunu bilinçlendirme etkinlikleriyle de destekleyen DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın her şeyden önce hepimizin sosyal sorumluluğu olduğunun altını çizer.

Depremde evinizin çatısının çökmesi gibi bir durum olduğunda, bu zararı yaptırmış olduğunuz sigorta karşılar. Ülkemizde birçok kurum aracılığı ile Zorunlu Deprem Sigortası işlemleri yapılabilir. Son dönem en çok tercih edilen kurumlardan biri de faizsiz işlem yapan katılım sigortacılığı kurumlarıdır. Katılım sigortacılığı; değişik fertlerin bir araya gelerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcının zararının tazmin edilmesi için yaptıkları bir yardımlaşma şeklidir. Bu sisteme göre toplanan paralar, yardımlaşma sandığı ya da risk fonu olarak bilinen prim havuzunda birikmektedir. Katılımcılardan hasara uğrayanların zararları bu havuzda biriken paradan ödenmektedir.

Faizsiz sigortacılık hakkında daha detaylı bilgi almak için Faizsiz Teklif sitesinde yer alan diğer blog yazılarını inceleyebilirsiniz. 

 

 

DASK’ın Amaçları Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.

İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün iş birliği ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması,
  • Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması,
  • Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması,
  • Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından- kaynaklanan mali yükünün azaltılması,
  • Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi,
  • Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması,
  • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi,
  • Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması.

DASK Yaptırmamak Nelere Yol Açar?

Öncelikle bilinmesi gereken en önemli unsur konut sahibi olan istisnasız herkesin Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılan deprem sigortasına dahil olması gerektiğidir. Bu sigortayı yaptırmak tercihe bağlı değildir. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmamak ilerleyen dönemlerde başınıza bazı önemli sorunlar açabilir. Hatta evinizi kullanamaz hale gelebilirsiniz. Çünkü DASK‘ın yapılmadığı bir evde, elektrik, su ve doğal gaz açtırma işlemleri yapılmamaktadır. Bu işlemleri yapmak için sizden DASK belgenizi göstermeniz istenmektedir. 

Ev kiralamak istediğinizde de ev sahibinize mutlaka DASK yaptırıp yaptırmadığını sormanız gerekir. Siz ev sahibi olarak DASK sorgulama işlemi yapmak isteyebilirsiniz. Bu işlemi internet üzerinden yapabilmeniz artık çok kolay. DASK sorgulama işlemi sırasında deprem sigortasının olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

DASK hesaplama işlemleri için evinizin bilgilerini sigorta yaptıracağınız kurumla paylaşmanız gerekir. Böylece DASK hesaplama bilgilerine net olarak ulaşabilirsiniz. Deprem sigortası yaptırılmamasının neden olduğu bir başka durum ise evin alınıp satılırken işlemlerin yarım kalmasıdır. Ev alıp satarken deprem sigortası olmayan bir ev için işleme devam edilmemektedir. Resmi işlemlerin yanı sıra deprem sigortası olmayan bir ev, deprem sebebiyle hasar görürse, gördüğü hasar sigorta tarafından karşılanmamaktadır. Ancak deprem sigortası olan bir evde, depremden kaynaklanan tüm hasarlar, sigorta tarafından karşılanmaktadır. Ev sahibi de bu durumda mağdur olmamaktadır.