Tasarruf Finansmanı Nedir? – En Avantajlı Finansmanı Bul

Tasarruf kelimesi oldukça yaygın kullanılan, Arapça’dan dilimize yerleşmiş bir kelimedir. Para biriktirme, tutum artırım kavramları ile açıklanmaktadır. Tasarruf finansmanı; belirli bir süre tasarruf edilmek üzere müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetilmesi sürecini ifade eder.

Günümüz dünyasında yaşanan değişimler, tüm sektörlerde finansal kaynaklara erişim noktasında alternatif yöntemlerin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır. Ülkelerin izlemiş olduğu stratejiler incelendiğinde alternatif finansman kaynaklarının katkısı göz ardı edilemeyecek niteliktedir. Özellikle faizsiz tasarruf finansman sisteminin hemen hemen bütün ülkelerde giderek ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni ise bireylerin riskleri en aza indirme ihtiyacından da oluşmaktadır.

Faize karşı hassas olan ya da bankacılık sistemindeki yüksek kur seviyelerinden etkilenmeden; ev, taşıt ya da iş yeri sahibi olmak isteyen kişiler, tasarruf finansmanı sistemlerinin rolünün giderek artmasına sebep olmaktadır. Avrupa’da pek çok ülkede uygulanan tasarruf finansmanı sistemlerinin tercih edildiği bilinmektedir. İhtiyaçların hızlı ve kolay bir şekilde karşılanabilmesi en önemli etkenler arasında sıralanmaktadır.

Tasarruf Finansmanı, gayrimenkul, taşıt ve iş yeri satışı sırasında kolaylık sunmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün kullanımı artmaktadır. Faizsiz tasarruf finansman şirketleri sayesinde binlerce insan hayalindeki konut, taşıt ve iş yeri alma ayrıcalığına kavuşmaktadır. Konut, taşıt ve iş yeri tasarruf finansman modelleri, ayrıcalıklı ve benzersiz fırsatları müşterilerilerle buluşturmayı hedeflemektedir. Kurumlara faizsiz teklif veren tek bir site üzerinden ulaşmak ve ayrıcalıklarından yararlanmak sizin elinizde.

Tek bir tuş ile ulaşabileceğiniz site, tasarruf finansman şirketleri, tasarruf finansmanı ve tasarruf kavramı ile hızlı bir şekilde tanışmanızı sağlıyor. Yeni düzenleme kapsamında tasarruf finansman sözleşmesi kavramı ön plana çıkıyor. Peki tasarruf finansmanı sözleşmesi nedir ve beraberinde neler getirmektedir, inceleyelim.

Tasarruf Finansmanı Sözleşmesi Nedir?

Tasarrufa dayalı finansman sisteminin geçmiş yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Muhtelif şekillerde uygulanan bir finansman sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Sistemin temel kavramı, finansman kullandırma işleminin belirli bir süre ve belirli bir miktar tasarruf etme şartı ile hareket etmektir.

Tasarruf finansmanı sisteminin islami prensipler çerçevesinde faizsiz olacak şekilde yapılabilmesi için taşıması gereken nitelikler bulunmaktadır. Bu nitelikler yeni düzenlemeler ile gündeme gelmiştir. Tasarruf finansmanı sözleşmesi kavramı bunlardan ilkidir. Tasarruf finansman sözleşmesi, belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine bağlı olarak şekillenmektedir. Daha sonradan belirlenmiş koşullar bulunmaktadır. Bu koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri ya da taşıt sahibi olmak için müşteriye finansman kullanma hakkı verilmektedir.

Tasarruf finansman şirketleri ise katılımcıya ait birikmiş tasarruf tutarını yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğünü taşır. Aynı zamanda kurumlar organizasyon ücreti alma hakkına sahiptir. Sözleşme tamamen faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenmektedir. Belirli bir zaman dilimi içinde tasarruf finansman şirketleri nezdinde yer almaktadır. Birikmiş tasarruflar ve finansman geri ödemelerinden oluşan tüm tutarlar toplamından, tahsisat olarak belirlenmektedir. Rakamlar ile tasarruf geri ödemeleri düşüldükten sonra geri kalan tutar tasarruf fon havuzunda birikmektedir.

Tasarruf finansman sözleşmesi, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu çerçevesinde Resmi Gazete’de yayımlanması ile tanım almıştır. Tasarruf finansman sözleşmesi, faizsiz finansman esaslarına göre düzenlenmek zorundadır. Pek çok faizsiz finans şirketi de; Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanması ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) denetiminde işlemlerini yürütmek zorundadır. Tahsisat ile birlikte yeni düzenlemeler yapıldığından yukarıda bahsettik. Bu düzenlemeler kapsamında aşağıda sıraladığımız kalemler yeni gündemi oluşturmaktadır.

  • Tasarruf finansman sözleşmesi
  • Finansman faaliyeti
  • Tasarruf Fon Havuzu
  • Tahsisat
  • Tasarruf Finansman Organizasyon ücreti